Miljö

Kilramar.se och Alldo Group Sweden AB jobbar aktivt för att minska belastningen på miljö och natur. Det sker genom val av material, tillverkning, val av emballage och inköp av träslag.

Miljö

Kilramar av svensk furu

Alla våra kilramar tillverkas av det förnyelsebara materialet furu. På så sätt är du alltid helt säker på att du får ett förnyelsebart material i din kilram. Trä är det bästa långsiktiga valet ur miljösynpunkt, då det ingår i den biobaserade kolcykeln, och därför inte bidrar direkt till växthuseffekten. Motsatsen till förnyelsebart material är fossila material, som t.ex. mineralolja.

Svensktillverkade kilramar

Alla kilramar tillverkas och hyvlas i Sverige. Tillverkningen sker i riktiga listhyvlar. Vi jobbar vi löpande med att ta fram nya tillverkningsmetoder tillsammans med våra leverantörer.

Furu från svensk skog

Alla kilramar kommer uteslutande från svenska skogar. Då allt vårt trämaterial inte importeras och fraktas till Sverige, så minskar detta utsläppen i vår natur.

Svensk industri och svenska jobb

När du köper en kilram av oss gör du ett bättre miljöval, och du värnar samtidigt om svenska jobb och svensk industri.

Återvinning och emballage

Alla våra kilramar kan återvinnas genom att monteras isär. Trä kan sorteras och lämnas till returstationer eller återvinningscentraler. Vi använder uteslutande returpapper och återanvänt material i vår emballering. Allt emballage kan av kunden återvinnas på returstationer runt om i landet, vilket vi gärna uppmanar till.

Produkter märkta med vårt miljöval

För att göra det lättare för dig som kund att hitta våra produkter märkta med miljöval, har vi integrerat en egen symbol på de sidorna. Symbolen visar att produkten är tillverkad i Sverige, och att materialet (träslaget) kommer från Sverige.

Måttbeställda kilramar

Alla kilramar märkta med miljöval är:

  • Tillverkade av träslag från svenska skogar
  • Hyvlade i Sverige