Montering av canvasduk på kilramar

På den här sidan hittar du våra monteringsanvisningar för våra kilramar. Här får du tips för att lyckas med både montering av själva kilramen, och montering av canvas eller målarduk. Det finns några saker som är bra att känna till för att få en fint sträckt och plan yta.

Montering av kilramar

Genom att läsa våra monteringsanvisningar, blir det lättare att lyckas med att spänna upp canvas eller målarduk på din kilram. Det behöver inte vara svårt och dessa moment är något alla klarar av. Se bara till att ha gott om tid och utrymma att jobba på. Läs hela denna anvisning innan du börjar. Det brukar ta mellan 30 till 60 minuter att spänna upp en ram. Du behöver ha en passande kilram och din canvasduk.

1. Att sätta ihop kilramen

Alla kilramar levereras i delar, och behöver först monteras ihop till en komplett ram. Saker som är bra att ha är häftpistol, rakbladskniv och en sax.

Sätt ihop kilramsdelarna till en kilram

Delarna monteras ihop i hörnen, genom att delarna skjuts in i varandra. Hörnen är flytande och ska kunna röra sig, så att man kan efterspänna och sträcka tyget med kilarna om det behövs.

Duksläppet ska vara åt samma sida

Duksläppet ska vara åt samma håll
Alla kilramar har ett duksläpp som ska vara åt samma håll. Duksläppet gör att tyget blir sträckt och plant ända ut till kanten. Duksläppet kan vara en upphöjning (nock), ett fräst spår, en nedsänkning eller en sida som lutar. Alla delar ska monteras så att duksläppet hamnar på samma sida. Kilramen på bilden har en lutad sida åt vänster håll.

Tröga hörn i kilramen är inget fel

Tröga hörn på kilramen är inget fel
För att det ska vara lättare att jobba med kilramen, vill man inte att hörnen ska kunna röra. Det här gör att det kan lite trögt att trycka ihop kilramsdelarna. Det är alltså inget fel, utan helt i sin ordning. Ibland behöva ha en gummiklubba för att knacka ihop hörnen lite lättare.

2. Kilramen ska vara vinkelrät

Kilramen måste vinkelrät för att få bästa resultat. Det här är mycket viktigt om man vill kunna rama in den uppspända duken i en tavelram. Om kilramen är rombisk, skev eller förskjuten, är det inte säkert att den passar i en tavelram som är helt vinkelrät.

Korsmät noga mellan hörnen

Korsmät diagonalt mellan hörnen
För att kontrollera att kilramen är helt vinkelrät, kan du mäta från ena hörnet diagonalt över till det andra. Mät sedan från de två andra hörnen. När du får exakt samma avstånd mellan de fyra hörnen, är kilramen helt vinkelrät.

Kontrollera mycket noggrant

Kontrollera måttet mycket noggrant
Kontrollera mycket noga så att du får exakt samma mått. Precisionen ska vara på millimeternivå. Ju större kilram, desto mer noggrant. är en stor kilram, blir små avvikelser mycket stora. Mät flera gånger.

3. Montering av duken

Det spelar ingen roll om du ska spänna upp canvastyg, målarduk eller textiler, du gör alltid på samma sätt.

Skjut fast tyget i rätt följd

Tröga hörn på kilramen är inget fel
Tyget ska monteras från mitten och sedan ut mot kanterna. Du växlar hela tiden från ena sidan till den andra när du skjuter fast din klammer. Följ siffrorna i bilden. Dra alltid tyget lite snett utåt samtidigt. Det är också viktigt att du alltid drar och spänner lika hårt. Annars finns det risk att du får bulor och vågor i tyget. Mindre ojämnheter i tyget brukar man kunna få bort med kilarna.

4. Montering av tyget på kanten

Kilramar som ska monteras i tavelramar brukar man montera tyget i kanten. Fördelen är att man maximerar bildytan framåt.

Snygga raka kanter

Skjuta fast tyget på sidan av kanten
När du kommit ända ut till kanten ska du vika och fästa hörnen. Detta moment anses vara det svåraste i hela monteringen, men är faktiskt ganska enkelt. På bilden ovanför har vi skurit tyget i efterhand med en rakbladskniv, vilket ger en rak och snygg kant och linje.

Snygga hörn är allt

En vanlig vikning duger väl
Hörnen på en kilram där tyget monteras i kanten behöver inte vara speciellt snygga, då de i normala fall döljs inne i tavelramen. Vik hörnen på samma sätt som på dina presentinslagningar. Vik först in ena sidan, och sedan den andra, och skjut fast.

Vik på samma sätt som presentinslagningar

Vik som på julklapparna
Vik först in ena sidan, där efter viker du över den andra sidan. Försök att hela tiden dra i tyget och hålla det spännt, skjut sedan fast din klammer.

5. Hörnen på 3D och breda kilramar

Om du monterar tyg på breda kilramar eller 3D-kilramar, brukar man montera tyget på baksidan av kilramen. Detta moment kräver några fler moment, och det kan behövas lite träning för att få ett helt perfekt hörn.

Skjut inte ända ut till hörnet

Vänta med att skjuta ända ut till kanten
När man ska vika in hörn på baksidan av kilramen, måste man stanna en bit från hörnet, som snart ska vikas in snyggt. Mellan fem till tio centimeter brukar vara lagom. Sista biten kan du sätta fast när hörnet är klart.

Klipp mot hörnet på framsidan

Klipp ett snitt på det nedre hörnet
Klipp ett rakt snitt in mot framsidan av hörnet. Försök att klippa helt rakt, och klipp hela vägen ända fram till hörnet. Klipp alltså ända fram till träet på kilramens främre hörn.

Vik in första tygdelen

Vik in första delen tyget
När du har klippt det första snittet, kan du vika in tyget runt hörnet. Dra hårt så att det spänns bra, och att det inte blir några bulor.

Vik ihop tyget på baksidan

Vik in tyget på baksidan
Nu viker du ihop tyget in under sig självt på baksidan. Se till att det blir 45 grader, se bilden. Denna delen av hörnet är inget som kommer att synas när tavlan hänger på väggen.

Vik upp den andra delen av tyget

Vik upp tyget från den andra sidan
Vik sedan upp den andra delen av tyget enligt bilden. Dra ganska hårt om du spänner upp målarduk av linnetyg. Nu kan du se hur ditt färdiga hörn kommer att se ut.

Vik ihop hörnet på baksidan

Vik in allt tyg på baksidan
När du viker upp den andra delen, viker du in detta snyggt under den första vikningen du gjort. Dra hårt om det är målarduk i linne.

Skjut fast och slutför hörnet

Slutför hörnet
Nu skjuter du fast tyget på baksidan. Se till att benen på din klammer hamnar över delningen, och att benen skjuter fast tyg från både långsida och kortsida. Snyggt, proffsigt och klart!

Alla guider »